קול צופיך - הרב שמואל אליהו

שמיטת כספים ופרוזבול

איך הופכים מבט רע למבט של ברכה?, מהלכות הלוואה, כספו של העני בידי העשיר, איסור מניעת הלוואה הוא מדאורייתא גם בזמן הזה, המתעלם מצדקה ומהלוואה כאילו עובד ע"ז, נמנע מהלוואה במחשבה, מצטרף למעשה, שמיטת כספים בזמן הזה.

הרב שמואל אליהו | אלול תשס"ח