גיטין

שמיטת כספים

גיטין דף לז ע"ב; מכות דף ג ע"ב

גיטין דף לז ע"ב; מכות דף ג ע"ב

הרב יאיר וסרטיל | אלול תשפ"ב