חודש אלול

מנהגים מתלכדים באלול

למרות הבדלי העדות במנהגי הסליחות ובחתונות באלול, כולם מכוונים לפסגת התשובה .

הרב ישעיה שטיינברגר | אלול תשע"ו