תשובה

הארות של תשובה

שיחה לחודש אלול בישיבת בני צבי

התשובה היא דבר טבעי כמו פליטת החומרים הרעים מגוף האדם. התשובה צריכה להיות בעצב על הרע אך עם שמחה על הטוב שבאדם ועל עצם הרצון לחזרה בתשובה. התשובה הכלליתש ל עם ישראל.

הרב אליעזר ולדמן זצ"ל | י"ד אלול תש"ע