חודש אלול

דמותו של הראי"ה באורו של חודש אלול

מתוך כנס זכרון לראי"ה זצ"ל בבית הרב

מתוך כנס זכרון לראי"ה זצ"ל בבית הרב

הרב יעקב שפירא | ג' אלול תשס"ט