חודש אלול

להשתנות באמת

"3 ספרים נפתחים בראש השנה"

"3 ספרים נפתחים בראש השנה"

הרב אביחי קצין | יד' אלול תשס"ח