חודש אלול

עבודת התשובה על ידי משיח בן יוסף

עבודת ה' - על ידי מוסר ומידות טובות בן אדם לחברו. עניינו של יוסף - לנחם ולעודד את המסכנים.

הרב יונה דברת | כ' אלול התשע"ד