חודש אלול

"ה' אורי וישעי"

תפילה בחודש אלול לאור מזמור כז' בתהילים

התבוננות במזמור - תפילה בשעת צרה ובאווירת מלחמה; "בזאת אני בוטח"; תפילה רחוק מהרע (בבית המקדש, בבית המדרש) לעומת תפילה בזמן שיצר הרע קרוב.

הרב ש. יוסף וייצן | ה' אלול תשס"ח