חודש אלול

תקיעת שופר ואיחולי שנה טובה מאלול

הרב אבישי נתן מייטליס | אלול תשפ"ב