קרח

דת של התגלות או של דמוקרטיה

הרב דב בערל וויין | סיון תשס"ח