נושאים באמונה

לקום עם שיר חדש בלב

השיעור צולם ע" שיעורנט

הרב יהושע וייצמן | י"ב סיון תשס"ט