יג - על תרבות ועל חנוכה

אין שום מחשבה בטלה בעולם כלל

תחומי הפילוסופיה גדורים ומוגדרים. תורת הסוד לעומתה מקיפה את העולם מראשו ועד סופו. הרב מיכאל הרשקוביץ על רעיונות חדשים ועל הכלתם-הכללתם בתורה .

הרב מיכאל הרשקוביץ | כסלו תשס"ז