נושאים באמונה

להחזיק ראש

קונפליקטים אמוניים רבים צצים, לאו דוקא מתוך תסביך לוגי, אלא מתוך שהמציאות מראה פנים מתעתעות, והאדם, אע"פ שיודע את האמת, אינו מצליח לגבור על האשליה; המושכל לנו, לא להתרגש מתעתועי הזמן, "להחזיק את הראש" מעל המים הזדונים, ולזכות לאורחות חיים.

הרב אריאל פרג'ון | ניסן תשס"ו