תולדות

אמונה למרות הקשיים, בדרכו של יעקב אבינו

על אמונה בה' ובקבלת התפילות למרות קשיים. בעקבות פטירת אמו של תלמיד הישיבה, ממשתתפי השיעור. לפרשת תולדות - בין יעקב לעשיו.

הרב חיים בן שושן | כ"ו חשוון תשע"א