מקץ

החלום ושיברו

מהו בדיוק החלום האם אלו דברים בטלים או דבר רציני?

הרב מאיר גולדויכט | א' שבט תשס"ח