ישראל והעמים

הַגַּנָּן הָעַרְבִי

הרב דניאל קירש | אייר תשע"ט