ישראל והעמים

לא לחזק את הנצרות

הרב צפניה דרורי | תמוז תשע"ד