מטות

להתרחק מן הגויים

פרשת נדרים נאמרה לראשי המטות. היא משתמשת בלשון "זה הדבר" שהינו בדרך כלל צו שאינו לדורות.יתכן שהדבר קשור לפרשת זמרי בין סלוא ומהווה פנייה לראשי העם לתקן תקנות כדי למנוע מגע בין ישראל לעמים.

הרב אביחי קצין