מאמר ראשון

האם מותר לגור על יד כנסיה?

לימוד בספר הכוזרי - שיעור 15

הדרך להשגת דבקות בד' יתברך; לא סרה עבודה-זרה מן הארץ; "ושם אלוהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך"; הלכות זהירות והרחקה מעבודה-זרה.

הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ד שבט התש"ע