כי תצא

יחס התורה לעמים

עניין העמים שמותרים ואסורים לבוא בקהל; מדוע מותר לעמלק לבוא בקהל? מה שורשיה של שנאת מואב לישראל?

הרב דוד דב לבנון | תשס"ג