ישראל והעמים

על מושג 'הדת' – בישראל ובאומות העולם

הרב שי הירש | חשוון תשפ"א