קצרים למועדים

כיצד הופכים את צום עשרה בטבת לששון ולשמחה?

בעשרה בטבת התחיל המצור על ירושלים מה המצור מסמל? וכיצד ניתן למצוא במצור את הישועה? הרב ידידיה סעיד בסרטון חדש בסדרת קצרים למועדים מסביר כיצד ניתן להפוך את עשרה בטבת לששון ולשמחה.

הרב ידידיה סעייד | טבת תשפ"ג