שיחות לעשרה בטבת

ח' בטבת - תרגום התורה ליוונית

בהלכה נפסק שראוי לצום ביום ח' בטבת, שבו תורגמה התורה ליוונית. מדוע? האין במעשה התרגום משום הרחבתה והפצתה של התורה בעולם?

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל