ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

צום י' בטבת - הצום היחיד בחודש טבת?

ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

שלשה צומות בחודש טבת: ח', ט' וי'. ח' טבת - החושך שבא לעולם מתרגום התורה והאור שיחזור לעתיד. ט' טבת - יום שנולד בו אותו האיש ימ"ש. החומרה שבשימוש בתאריך לועזי. י' טבת - נפסק כר' עקיבא. יום הקדיש הכללי

הרה"ג חיים שטיינר | ח' טבת התשע"ג ט"ז כסלו התשע"ג