שיחות לעשרה בטבת

תקופות השנה

הרב עוזי קלכהיים זצ"ל