מכירת בתים לנוכרים

פועלים לשמירת הקיום היהודי

מתוך כנס רבני "דרך אמונה" בעניין מכירת בתים לנוכרים

עניינו של עשרה בטבת - קריסת האמונה המוטעית שבית ה' לא יפול לעולם. כך גם היום עלינו להשתחרר מתפיסה שכזו ולפעול לשמירה על הקיים באופן טבעי. המדינה הריכוזית איננה מסוגלת לשלוט בצורה איכותית ולדאוג לצרכים של הקהילות השונות.

הרה"ג נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל | ב' טבת תשע"א