נקודה בהלכה – הרב עודד מילר

האם עדיין צריך לצום בעשרה בטבת?

ישנם סוגים שונים של צומות במהלך השנה, חלקם הם צומות הקלים, לזכר חורבן בית המקדש, אך האם היום שחזרנו לארץ, עדיין ישנה חובה לצום? הרב עודד מילר בפינתו נקודה בהלכה, מסביר בצורה פשוטה.

הרב עודד מילר | טבת תשפ"ג