בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
136 שיעורים
  undefined
  42 דק'
  כי תשא

  כוחות הנבנים מנסיונות

  שיחת מוצ"ש פרשת כי תשא תשפ"ג

  כיצד לומדים משכם בן חמור את הדרך הנכונה לעבוד ולדבוק בה'? משמעות הניסיונות - בדיקה האם הכוחות הפנימיים שלנו בנויים היטב, ואיתות לנו לעבוד עליהם. הדרך להיות גיבור - להיות מנהיגים, ובראש ובראשונה - של עצמנו. בסוף השיעור הרב דיבר כמה דקות על חשיבות אהבת חינם, בעיקר במצב היום כתיקון מה שהיה בסוף ימי בית שני.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ט אדר תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת כי תשא

  דברי הגאון שהלוחות השניות נכבדות מן הלוחות הראשונות. חידושו של הנצי"ב ש"בזכות" חטא העגל עמ"י זכה לקבל את כח הפלפול, וזה מה שהחזיק את בני ישראל בגלותם. ישובו של הנצי"ב לסתירה בחן הפסוק שלנו לבין פסוק כ"ז שאצלנו משמע שהקב"ה כתב על הלוחות, ואילו בפס' כ"ז נאמר "כתב לך" משמע שמשה כתב. דימויו של הנצי"ב את ההבדל בין הלוחות להבדל שבין התלמוד הבבלי ל"ירושלמי". חידושו של הנצי"ב שהשנויים שנכתבו בלוחות השניות, אלמלא ניתנו לוחות שניות היו באים לבנ"י בקבלה דרך משה רבנו.

  הרב חיים כץ | ט"ז אדר תשפ"ג
  undefined
  7 דק'
  כי תשא

  יחודה ומעלתה של נשיאת חן

  הרב מאיר גולדויכט | י"ז אדר תשפ"ג
  undefined
  4 דק'
  כי תשא

  'כי קרן עור פני משה'

  מדוע קרן אור פניו, ומהו המסווה שהיה על פני משה, ומתי היה על פניו, ומדוע? ודברים לזכרו של חיים טופול

  הרב יצחק בן יוסף | י"ז אדר תשפ"ג
  undefined
  53 דק'
  כי תשא

  לוחות ראשונים ולוחות שניים

  שיחת מוצ"ש פרשת כי תשא תשפ"ב

  מה המשמעות של המסווה שניתן על פניו של משה רבינו ע"ה? היחס בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים. הצורה הנכונה של מחלוקת לשם שמים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח אדר א' תשפ"ב
  undefined
  38 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב"ן על פרשת כי תשא

  מהו עניינו המיוחד של בצלאל בן אורי? האם עם-ישראל באמת ביקשו מאהרן שיעשה להם אלוהים אחרים? מה הקשר בין חטא העגל למעשה המרכבה המוזכר ביחזקאל? מדוע אהרן הוציא מן האש דווקא עגל?

  הרב חיים כץ | ט"ז אדר א' תשפ"ב
  undefined
  59 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  פורים קטן – מעלה גדולה

  קול צופייך כי - תשא תשפ"ב

  *חכמינו ראו את הקשר המדהים שבין גאולת פסח, שהיא יציאה מהגלות לארץ ישראל, לגאולת פורים, שהיא גאולה מצרה נוראה אבל אינה גאולה שלמה מהגלות. על כן אמרו שבשנה מעוברת חוגגים את פורים באדר שני, כי יש חשיבות לסמוך את פורים לפסח.

  הרב שמואל אליהו | י"ד אדר א' תשפ"ב
  undefined
  כי תשא

  אל יאוש, הוא שומע!

  הרב נתנאל יוסיפון | אדר א תשפ"ב
  undefined
  53 דק'
  כי תשא

  האם אפשר לעשות הסכמים על שמירת השבת במרחב הציבורי?

  שיחת מוצ"ש פרשת כי - תשא תשפ"א

  חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. מעלת השבת. תפילתו של משה רבינו. פרה אדומה מסלקת את טומאת המוות על ידי תיקון החטא בשורשו. מדינת ישראל - קידוש ה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב אדר תשפ"א
  undefined
  49 דק'
  כי תשא

  פירושי חכמים ל'ויחל משה'

  לימוד הזכות של משה רבנו; ה' אוהב את המלמדים זכות על ישראל ושונא את המקטרגים; ישראל חטאו בעגל כדי להורות דרך תשובה; הפטרת פרשת פרה - תהליך הגאולה; גאולת ישראל כדי שלא יתחלל שם ה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א אדר תשס"ז
  undefined
  יגדיל תורה

  בּעניני טהרת פּרה ויגיעת התּוֹרה

  הרב אורן נזרית | אדר א תשפ"ב
  undefined
  כי תשא

  פטר חמור ושכם בן חמור

  במצוות פטר חמור יש אפשרות לפדותו או לעורפו. שני אופנים אלו באו לידי ביטוי במחלוקת שבין יעקב לבין בניו בשאלה כיצד יש לפעול ביחס לשכם בן חמור ואנשי עירו.

  הרב מרדכי הוכמן | תמוז תשפ"א
  undefined
  כי תשא

  הרב שאכל מרק בהתלהבות!

  הרב נתנאל יוסיפון | י"ט אדר תשפ"א
  undefined
  פרשת שבוע

  המטרה: "וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" חלק א'

  הרב יוסף כרמל | י"ט אדר תשפ"א
  undefined
  כי תשא

  חידון על פרשת כי תשא

  הרב אמיר שוורץ | כ"א אדר תשפ"א
  undefined
  15 דק'
  כי תשא

  לספור אנשים, חיילים, ומפקד אוכלוסין

  משה דוד ושאול מקיימים מפקדים, פעמים שמוזכר לטובה ועיתים ההיפך, ומְפקד שקיים דוד, עם ישראל נענש במגפה, ואילו במשה ה' עוזר לו במניין בני ישראל. האסור והמותר במניין אנשים ומה הדין במפקד אוכלוסין בימינו.

  הרב יצחק בן יוסף | י"ט אדר תשפ"א
  undefined
  1:08
  כי תשא

  י"ג מידות של רחמים, שמן המשחה ומזבח הקטורת

  🔸 על המידות ושורשן האלוקי. 🔸 על האדם שנברא בצלם אלוקים. 🔸 על תכלית הכל להיות מרכבה לשכינה. 🔸 על תיקון הנפש והרוח והתגלות הנשמה. 🔸 על מזבח הקטורת ומזבח החיצון. 🔸 על סוד הצומח והחי הנתקנים במזבחות.

  הרב ראובן ששון | כ' אדר תשפ"א
  undefined
  כי תשא

  ושמרו בני ישראל את השבת

  הרב יוסף נווה | כ' אדר תשפ"א
  undefined
  50 דק'
  כי תשא

  קנמון

  הוא שימש לשמן משחת קודש ולקטורת, הוא משל להתגברות על יצרים ותאוות, הוא מסמל לאומיות ישראלית ירושלמית. סוד הקנמון.

  הרב יצחק חי זאגא | י"ט אדר תשפ"א
  undefined
  כי תשא

  "פסול לך!"

  הרב יהודה רוט | י"ט אדר תשפ"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il