כי תשא

חידון על פרשת כי תשא

הרב אמיר שוורץ | כ"א אדר תשפ"א