כי תשא

מה הם דרכי ה'?

"העל את העם הזה.. הודיעני נא את דרכיך.." משה ביקש לראות פני ה'. תשובת הקב"ה, "עמוד על הצור, ושמתיך בנקרת הצור, ושכותי כפי... עד עוברי". זכות זכירת העקדה. יש לכל דבר תכלית בצדק ומשפט, אך יש כף שמכסה מאיתנו לראות מייד. חישבות לימוד התורה לפני כל פעולה בחיים. באדיבות אתר הרב עמאר

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | י"ד אדר א' התשע"ד