מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

התורה הגואלת

מתוך אזכרה למרן הרצי"ה זצ"ל בישיבת בית אל

ההסתכלות האחדותית הכוללת על אורייתא, ישראל וקוב"ה היא לב תורתו הגואלת של מו"ר הרצי"ה. דברים לפרשת כי תשא.

הרב אליהו ברין | י"ד אדר א' תשע"א