כי תשא

"כי תשא את ראש בני ישראל"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תש"ן, תשנ"ז