כי תשא

י"ג מידות של רחמים, שמן המשחה ומזבח הקטורת

🔸 על המידות ושורשן האלוקי. 🔸 על האדם שנברא בצלם אלוקים. 🔸 על תכלית הכל להיות מרכבה לשכינה. 🔸 על תיקון הנפש והרוח והתגלות הנשמה. 🔸 על מזבח הקטורת ומזבח החיצון. 🔸 על סוד הצומח והחי הנתקנים במזבחות.

הרב ראובן ששון | כ' אדר תשפ"א