בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
4 שיעורים
  undefined
  31 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת כי תשא

  דברי הגאון שהלוחות השניות נכבדות מן הלוחות הראשונות. חידושו של הנצי"ב ש"בזכות" חטא העגל עמ"י זכה לקבל את כח הפלפול, וזה מה שהחזיק את בני ישראל בגלותם. ישובו של הנצי"ב לסתירה בחן הפסוק שלנו לבין פסוק כ"ז שאצלנו משמע שהקב"ה כתב על הלוחות, ואילו בפס' כ"ז נאמר "כתב לך" משמע שמשה כתב. דימויו של הנצי"ב את ההבדל בין הלוחות להבדל שבין התלמוד הבבלי ל"ירושלמי". חידושו של הנצי"ב שהשנויים שנכתבו בלוחות השניות, אלמלא ניתנו לוחות שניות היו באים לבנ"י בקבלה דרך משה רבנו.

  הרב חיים כץ | ט"ז אדר תשפ"ג
  undefined
  38 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב"ן על פרשת כי תשא

  מהו עניינו המיוחד של בצלאל בן אורי? האם עם-ישראל באמת ביקשו מאהרן שיעשה להם אלוהים אחרים? מה הקשר בין חטא העגל למעשה המרכבה המוזכר ביחזקאל? מדוע אהרן הוציא מן האש דווקא עגל?

  הרב חיים כץ | ט"ז אדר א' תשפ"ב
  undefined
  59 דק'
  כי תשא

  המאור שבה מחזירה למוטב - הכיצד?

  הסבר דברי המהר"ל שאומר שאם היו מקבלים את הלוחות לא היו חוטאים בחטא העגל. שישנן שתי דרגות בתורה. א. תורה שמביאה לידי זהירות ב. והיא ההדגרה היותר עליונה, שהא 'המאור שבה המחזירה למוטב'. ואם ישראל היו מקבלים את הלוחות לפני חטא העגל אזי היו מגיעים לדרגת 'המאור שבה' ולא חוטאים בחטא העגל.

  הרב חיים כץ | ד' אדר א' תשע"ד
  undefined
  47 דק'
  כי תשא

  תורה שבלוחות ותורה שבתוכנו

  תורה שבעל פה נכתבה בלוחות הראשונים, ולאחר שנשתברו נכתבה בתוכנו. מהו ההבדל המהותי שנוצר כתוצאה מכך? ומה הקשר ל"הדור קבלוה בימי אחשורוש"?

  הרב חיים כץ | ט"ז אדר א' ה'תשס"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il