כי תשא

השבירה והתיקון

פרשת כי תשא

פרשת כי תשא

הרב הלל מרצבך | אדר תשע"ז