כי תשא

"ראה ראיתי"- שתי ראיות בחטא העגל

בפרשתינו מסופר על החטא הגדול בהיסטוריה של עם ישראל - "חטא העגל". למרות זאת עם ישראל המשך להיות העם הנבחר, ו"עם סגולה", אע"פ, שלכאורה בגד בקב"ה.מבט על נקודות שונות הקשורות לחטא העגל, תוך התייחסות התנאים והאמוראים בסוגיות השונות.

הרב דוד דב לבנון | פרשת כי תשא תש"ס