כי תשא

"וינחם ה' על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו"

*רמזים במעשה העגל. *ניחומי משה את ה'. *אין לך אומה אחרת כעם ישראל. *סגולת י"ג מידות בעשייתן.

הרב נעים בן אליהו זצ"ל