כי תשא

אשר 'העלוך' מארץ מצרים' או אשר 'הוצאת'?

גליון 319

גליון 319

הרב אביעד מושקוביץ | אדר תשע"ח