שמחת פורים

חייב איניש לבסומי

הלכות: מיחייב איניש לבסומי, עד דלא ידע, זמן השתיה.

הרב בנימין זלצמן | אדר התשנ"ו