הלכות פורים

שיעור מרתק על כל הלכות חודש אדר

הלכות שבת זכור, דיני הקריאה, האם שינוי בטעמים על פי עדה אחרת פוסל את היציאה ידי חובה? דין מחצית השקל, דיני תענית אסתר, קריאת המגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים.

הרב משה בר ציון | ח' אדר ב' תשפ"ב