הלכות פורים

חיוב המזיק בפורים

האם אדם שהזיק בפורים חייב לשלם של מעשיו?

האם אדם שהזיק בפורים חייב לשלם של מעשיו?

הרבנים משה מאיר אבינר ומשה בר-ציון | אדר התש"פ