מגילה

זמני קריאת מגילה

מסכת מגילה: דפים ב' ע"א, ה' ע"א ויט' ע"א

בירור גדרי חילוקי הזמנים בקריאת המגילה של בני כרכים, עיירות וכפרים.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תשנ"ה