בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
12 שיעורים
  undefined
  הלכות פורים

  הלכות פורים

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר תשפ
  undefined
  הלכות פורים

  פורים משולש

  מחצית השקל - 32 ₪, אין קוראים מגילה בשבת, האם יחיד יברך על המגילה בדחוי, קטן שהגדיל אם יקרא בשבת, מצוות פורים המשולש בירושלים, אם ברכת הלבנה דוחה מקרא מגילה, דעת החזון איש לקרוא בבני ברק שני ימים, זמן סעודת פורים, בן עיר שבא לירושלים ולהפך, ברכות המגילה בלילה וביום, דעת החיד"א במצוות פורים, משלוח מנות שלא בזמנה, אם יוצאים ביין יד"ח משלוח מנות, כמה שיעור שתיית יין, שונא מתנות אם יקבל משלוח מנות, שלח מנות ונפסדו בדרך, משלוח מנות במאכלים דוקא, "ארור המן" של הקמצנים ו"ברוך מרדכי" של העניים, החמור ש"למד" בספר, זהירות מכובעים רחבים בפורים וכל השנה, שואלים ודורשים, מחיית עמלק - "אמחה את זכר עמלק".

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | יב אדר ב תשס"ח
  undefined
  הלכות פורים

  אורה - זו תורה

  גליון 395

  תענית, שבת זכור, מגילה ומצוות פורים

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ז
  undefined
  הלכות פורים

  7 מצוות בפורים

  מתוך "קול צופייך" גיליון 395

  בפורים יש שש מצוות עשה, ואחת לא תעשה. לדעת השו"ע, כל המצוות הנוהגות בפורים כולל סעודת פורים הם מצוות עשה מדברי קבלה שהם כדברי תורה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר תשס"ז
  undefined
  הלכות פורים

  פורים המשולש

  מתוך "קול צופיך" גיליון 305

  אכילה ושתיה לפני קריאת המגילה; אין קוראים במגילה בשבת; אמירת על הנסים; אורה ושמחה וששון ויקר; הארה של יום פורים; מלאכה ביום ראשון; ברכת "הרב את ריבנו"; וגם חרבונה זכור לטוב.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר ב' התשס"ה
  undefined
  הלכות פורים

  מהלכות פורים

  מתוך "קול צופיך" גיליון 303

  סעודת פורים; תמחה את זכר עמלק; טעם לתחפושת; ונשמרתם מאד לנפשותיכם; קריאת המגילה; מתנות לאביונים; צ'ק כמתנה לאביון; ומשלוח מנות איש לרעהו; משנכנס אדר מרבין בשמחה; שואלין בהלכות פסח; יקנה"ז.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר א' התשס"ה
  undefined
  הלכות פורים

  הלכות ראש חודש, פורים ותפילין

  מתוך "קול צופייך"

  השעור ניתן לפני ראש חודש אדר ב' התשס"ג וכלל שלושה נושאים: הלכות ראש חודש בכלל, הלכות חודש אדר בפרט, מדיני חג הפורים והלכות תפילין שנא' "אורה ושמחה וששון ויקר" ויקר - אלו תפילין.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | פקודי תשס"ג
  undefined
  הלכות פורים

  דיני ארבע פרשיות

  חלק א

  1 - ארבע פרשיות. 2 - פרשת שקלים. 3- פרשת זכור. 4 - פרשת פרה. 5 - פרשת החודש. 5 - חצי קדיש אחרי קריאה בתורה. 6 - קריאת ההפטרה בד' פרשיות

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ב
  undefined
  הלכות פורים

  דיני מחצית השקל וז' באדר

  חלק ב

  מחצית השקל בתורה. 2 - זכר למחצית השקל. 3 - יום ז' באדר: יום פטירת משה רבינו וצום ה"חברא קדישא".

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ב
  undefined
  הלכות פורים

  דיני קריאת המגילה

  חלק ד

  1 - ברכות המגילה. 2 - דינים שונים בקרית המגילה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ב
  undefined
  הלכות פורים

  הלכות פורים

  חלק ה

  1 - מתנות לאביונים. 2 - משלוח מנות. 3 - סעודה. 4 - דיני עשיית מלאכה. 5 - דיני אבל בפורים.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ב
  undefined
  הלכות פורים

  דיני פורים המשולש

  חלק ו

  1 - הקדמה. 2 - יום שישי, י"ד אדר. 3 - שבת - ט"ו אדר. 4 - יום ראשון - ט"ז אדר. 5 - דיני הנוסע בפורים משולש ממקום למקום.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il