הלכות פורים

תפילת "על הניסים"

ב"על הניסים" אנחנו מודים לריבונו של עולם על הניסים, נפלאות, התשועות, הגבורות. על כל אלה מובנת התודה, אולם מדוע אנו מודים גם על המלחמות?

הרב אביחי קצין | יא' אדר ב' תשס"ח