הלכות פורים

תקנת הכפרים ודין פרוז בן יומו

הרב חיים כץ | אדר תשע"ב