הלכות פורים

קריאת מגילת אסתר במקדש

פרק כא

א. קריאת המגילה בשבת ב. קריאת המגילה בשבת בבית המקדש ג. עיניהם של עניים – סיבה או תוצאה? ד. קריאת המגילה וביטול העבודה במקדש ה. חנוכת הבית השני בפורים

הרב יהודה זולדן | כ אדר א תשס"ח