הלכות פורים

הלכות פורים משולש

ליקוט ופירוט הלכות "פורים המשולש" בירושלים, בשנה שבה ט"ו אדר יוצא בשבת.

הרב דוד דב לבנון | פורים תשס"א