הלכות פורים

עיון בגדר מצוות משתה ושמחה ובטעמיה

שלוש דרכים בהסברת גדר מצוות המשתה, אם זוהי מצוות שמחה, או שתיית יין או שכרות, ומתוך כך הסברת הטעמים הפנימים.

הרב נתנאל איל | ט' אדר ב' התשע"ד