הלכות פורים

חובת השתייה בפורים

הרב עידו יעקובי | י"ב אדר תשע"ב