נושאים שונים

להכריע עם משקפיים ציבוריות

הדיונים ההלכתיים בסוגיות שהתחדשו בדורות האחרונים נותרים לא פעם ללא הכרעה ברורה. על הרב הפוסק לציבור לשקול גם שיקולים שמתייחסים ליכולת שלו ליישם את ההלכה, ולא להסתפק במבט צר על הטכניקה ההלכתית.

הרב מנחם פרל | אדר ב תשפ"ב